17. januar 2022

Program 2022

KONSERTEN 26. JANUAR ER AVLYST / UTSATT

Det er med stor beklagelse styret ser seg nødt til å avlyse konserten onsdag 26. Januar.

Vi utsetter også årsmøtet inntil videre.Dette skyldes den uavklarte smittesituasjonen vi har nå, vi vurderer det som tryggest å avlyse. Vi håper å kunne gjennomføre konserten i februar, men vil vurdere dette nærmere mot slutten av januar.

Vennlig hilsen styret i jazzklubben

Håkon Røvang, leder

Flere datoer for 2022:

Onsdag 16. februar

Onsdag 30. mars

Onsdag 25. mai

Onsdag 31. august

Onsdag 28. september

Onsdag 26. oktober

Onsdag 30. november