26. mars 2023
Årsmøte 2022

Årsmøte onsdag 29. januar 2020 kl 18.30

mote
Vi innkaller med dette til Årsmøte onsdag 29. januar kl. 18.30 på Klubbhuset til NIL i Kvernstuveien 5, 1482 Nittedal

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent

2. Valg av to medlemmer som skal undertegne protokollen

3. Behandle innkalling og dagsorden

4. Behandle styrets årsmelding

5. Behandle foregående års regnskap med revisjonsberetning

6. Fastsette kontingentsatser og konsertbillettpriser for 2020. Foreslås uendret.

7. Valg av styremedlemmer i henhold til vedtektenes 5 § 6. 9. Valg av revisor og 1 medlem i valgkomiteen.

8. Behandle innkomne skriftlige forslag, mottatt av styrets leder senest 3 uker før årsmøtet, dvs. innen 8. januar. Send mail til jazz@nittedalsporten.no

 

Last ned dokumenter for møtet her:

Vennligst last ned og print ut før møtet så sparer vi kopikostnader. Årsberetning justert 28. januar 2020.