26. mars 2023

Styret i klubben – avviklingstyre 2022

Leder & webansvarlig:  

Håkon Røvang

Askveien 77, 1482 Nittedal
Sekretær: Svein Fagersand
Marta Korsets vei 18, 2020 Skedsmokorset
Musikkansvarlig: Unni Skog
Nygårdsbakken 12K, 1482 Nittedal
Kasserer: Kristin Myhrhaug Hatlestad
Rustelia 65, 1484 Hakadal