17. januar 2022

Styret i klubben

Leder & webansvarlig:  

Håkon Røvang

Askveien 77, 1482 Nittedal
Sekretær: Svein Fagersand
Marta Korsets vei 18, 2020 Skedsmokorset
Musikkansvarlig: Unni Skog
Nygårdsbakken 12K, 1482 Nittedal
Kasserer: Kristin Myhrhaug Hatlestad
Rustelia 65, 1484 Hakadal
Styemedlem: Astrid Peymann
Harrveien 2, 1481 Hagan
Lydansvarlig: Birger Bulukin
Myrveien 5, 1482 Nittedal
Revisor: Karen Johansen
Kruttverksveien 28, 1482 Nittedal