28. september 2023

Jazzklubben i Nittedal har arrangert sin siste konsert

NEDLEGGELSE AV KLUBBEN GJENNOMFØRT

På årsmøtet 30. mars ble dessverre klubben enstemmig besluttet nedlagt fra 1. juni 2022. Det var dessverre ikke mulig å få på plass nytt styre.

Klubben er nå slettet i Brønnøysund registeret. Midlene vi hadde igjen på konto er i tråd med vedtektene fordelt til klubber som vi har samarbeidet med i nærområdet. Det foreligger godkjent regnskap for 2022 tilgjengelig hvis det er ønskelig å se.

Disse klubbene mottok i 2022 kr 7000,- hver fra oss, noe de satte meget stor pris på:

  • Lørenskog Jazzklubb
  • Lillestrøm Jazzklubb
  • Sørum Jazzklubb

I tillegg satte vi av penger for å holde denne nettsiden oppe ut 2023.

Så da gjenstår det for oss i avviklingstyret å si takk for oss!

Oppdatert 23. februar 2022

Siste konserterten 11. mai 2022 ble en flott avslutning for klubben, les referat her.

Klubben er nå under avvikling, et avviklingsstyre bestående av Kristin Myhrhaug, Unni Skog, Svein Fagersand og Håkon Røvang. Vi vil sørge for at alle fordringer blir betalt og at aviklingen skjer etter gjeldenede lover.

JazzMazzørene 2021