3. februar 2023

Jazzklubben i Nittedal har arrangert sin siste konsert

Klubben er nå under avvikling, et avviklingsstyre bestående av Kristin Myhrhaug, Unni Skog, Svein Fagersand og Håkon Røvang. Vi vil sørge for at alle fordringer blir betalt og at aviklingen skjer etter gjeldenede lover.

Siste konserterten 11. mai 2022 ble en flott avslutning for klubben, les referat her.

NEDLEGGELSE AV KLUBBEN GJENNOMFØRT

På årsmøtet 30. mars ble dessverre klubben enstemmig besluttet nedlagt fra 1. juni 2022. Det var dessverre ikke mulig å få på plass nytt styre.

Nå er alle papirer sendt Brønnøysund for nedleggelse. Vi hadde imidlertid en del penger igjen på konto. I tråd med vedtektene valgte vi å fordele penger til klubber som vi har samarbeidet med i nærområdet.

Disse klubbene har hver mottatt kr 7000,- fra oss, noe de satte meget stor pris på:

  • Lørenskog Jazzklubb
  • Lillestrøm Jazzklubb
  • Sørum Jazzklubb

I tillegg satte vi av penger for å holde denne nettsiden oppe ut 2023.

Så da gjenstår det for oss i avviklingstyret å si takk for oss.

JazzMazzørene 2021