1. desember 2022

Jazzklubben i Nittedal har arrangert sin siste konsert

Klubben er nå under avvikling, et avviklingsstyre bestående av Kristin Myhrhaug, Unni Skog, Svein Fagersand og Håkon Røvang. Vi vil sørge for at alle fordringer blir betalt og at aviklingen skjer etter gjeldenede lover.

Siste konserterten 11. mai 2022 ble en flott avslutning for klubben, les referat her.

NEDLEGGELSE AV KLUBBEN

På årsmøtet 30. mars ble dessverre klubben enstemmig besluttet nedlagt fra 1. juni 2022. Det var dessverre ikke mulig å få på plass nytt styre. Skulle imidlertid noen føle seg kallet til styrejobb før konserten 10. mai kan det være mulig å reversere vedtaket.

JazzMazzørene 2021